ANÆSTESI

Vi har en stab af højtuddannede speciallæger i anæstesi til at sikre den mest optimale og moderne bedøvelse og smertebehandling.

Erfarne anæstesisygeplejersker sørger ligeledes for din tryghed under hele forløbet.

Inden operationen bliver du informeret om bedøvelsen og smertebehandlingen af den ansvarlige anæstesilæge. Du får lejlighed til at stille alle de spørgsmål, du måtte have, og anæstesilægen sørger for korrekt smertebehandling efter operationen.


Anæstesiologi er det lægefaglige speciale, der bl.a. omfatter:

  • Anæstesi-givning (bedøvelse)
  • Perioperative medicin
  • Akut Medicin
  • Smertebehandling
  • Intensiv terapi og medicinering

På CFR Hospitaler arbejder vores speciallæger i anæstesiologi og intensiv terapi med anæstesi-givning, perioperativ medicin samt smertebehandling.

Anæstesilægerne arbejder tæt sammen med centrets kirurger og øvrige personale for at minimere ubehag i forbindelse med operation eller smertefulde undersøgelser.

Anæstesilægens valg af anæstesimetode foretages efter samtalen mellem anæstesilægen og patienten.


Lokalbedøvelse

Lokabedøvele også kaldet lokal anæstesi. Der anlægges lokalbedøvelse enten i operationsområdet eller omkring de nerver, der forsyner operationsområdet. Eventuelt anvendes rygbedøvelse.

Operation i lokalbedøvelse kan foretages med eller uden supplerende helbedøvelse.


Helbedøvelse

Også kaldet generel anæstesi er en tilstand, hvor man er sovende og ikke kan mærke smerte.

Bedøvelsen gives oftest via et drop i armen og er en kombination af flere bedøvelsesmidler, der har hver sin effekt. I sjældne tilfælde anvender vi bedøvelsesmidler, der indåndes gennem en maske.

Uanset bedøvelsesmetoden kontrollerer vi løbende patientens kredsløb, vejrtrækning og blodets indhold af ilt og affaldsstoffer. Under hele operationen vil der være specialuddannet anæstesipersonale til stede til at overvåge patientens tilstand.

Vi anvender kun anæstesimidler med få eller ingen bivirkninger, både når det gælder lokalbedøvelse, helbedøvelse og kombinationen af de to former.


Opvågning

Efter operation i anæstesi overvåges alle patienter intensivt af specialuddannede sygeplejersker. Overvågningen foregår på patientens egen sengestue og ophører først, når sygeplejersken kan konstatere, at patienten er klar til almindelig pleje.

På CFR Hospitaler følger vi de videnskabelige selskabers kriterier for, hvornår patienter ikke længere bør være under intensiv overvågning og alt vores udstyr og indretning lever fuldt ud op til de højeste standarder for overvågning af nyopererede patienter.

Anæstesitilsyn, anæstesi- og opvågningsforløb registreres for hver patient i Dansk Anæstesi Database (DAD). Registreringen i kliniske databaser er lovbefalet siden 1.januar 2007.


Faste

Før ledningsblokader, rygbedøvelser, døs og fuld bedøvelse skal man faste. De sidste seks timer før mødetid må man ikke spise fast føde, men man må drikke vand, saftevand, te eller kaffe indtil to timer før mødetid.


Vanlig medicin

Som hovedregel skal man spise sin vanlige medicin til vanlig tid. Man kan drikke et halvt glas vand til medicinen, også selvom der er mindre end to timer til mødetid. I enkelte tilfælde skal man dog holde pause med fx blodfortyndende medicin, som patient får man individuel besked om eventuel medicinpause.

TILBYDES HER:
 

HELLERUP
tlf. +45 3977 7070

 

LYNGBY
tlf. +45 3977 7070

 

ODENSE
tlf. +45 6548 7070

 

SKØRPING
tlf. +45 9839 2244

 

LÆGER

Birgit Thisted

Overlæge, speciallæge i anæstesi. Daglig leder i Lyngby.


Birgit Thisted

Lotte Staune

Overlæge, speciallæge i anæstesi


CFR Lyngby
CFR Hellerup

Lotte Staune

Mette Gøttge Madsen

Overlæge, speciallæge i anæstesi


CFR Lyngby
CFR Hellerup

Mette Gøttge Madsen

Lars Bünemann

Speciallæge Anæstesi


CFR Skørping

Lars Bünemann