PATIENTTILFREDSHED


Intern tilfredshedsmåling

På CFR Hospitaler måler vi løbende vores patienternes tilfredshed med den behandling og service, som de har modtaget hos os.

Se resultaterne af vores seneste målinger (1. halvår 2016):
Ekstern tilfredsheds-måling

Vores egen tilfredshedsmåling er et supplement til den landsdækkende 'LUP' (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse), der hvert år gennemføres blandt alle offentlige og private sygehuse af Enheden for Brugerundersøgelser under Region Hovedstaden.

Både LUP og vores egne interne målinger er et stærkt værktøj til konstant at forbedre kvaliteten af vores arbejde og sikre, at vores kvalitetsstandarder overholdes i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Ved at følge linket nedenfor får du adgang til resultaterne af 'LUP 2015' og en samlet oversigt, der viser, hvordan CFR Hospitaler klarede sig sammenlignet med de øvrige offentlige og private hospitaler i Danmark.

Resultaterne af 'LUP 2015' placerer CFR Hospitaler helt i toppen af det danske hospitalsvæsen som et af de hospitaler, der leverer bedst på de kvalitets-parameter, der måles på i 'LUP'.

Se resultaterne fra LUP 2015:
www.patientoplevelser.dk