KVALITET


CFR Hospitaler er akkrediteret uden bemærkninger efter den danske kvalitetsmodel (DDKM)

CFR Hospitaler blev i november 2013 akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) version 2. Dette betyder, at CFR Hospitaler blander sig i toppen af den lille eksklusive andel af de danske privathospitaler, der nu har papir på, at vi til fulde lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

Den Danske Kvalitetsmodel DDKM er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen.

Alle danske sygehuse skal i løbet af de kommende år akkrediteres, dvs. bedømmes i forhold til DDKM, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet - på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer.

 


Kvalitetsarbejdet skal være med til at sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
  • Samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet
  • Dokumentering af kvalitet


CFR Hospitalers akkrediteringsstatus kræver, at vi i dag og fremover hele tiden skal kunne dokumentere overfor IKAS, at vi lever op til kravene om et sikkert og effektivt behandlingsforløb. Dette sker gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder af hospitalet.

Således skal alle medarbejdere kunne demonstrere, at de kender og bruger de udarbejdede retningslinjer, og centret skal løbende føre kontrol med kvaliteten af behandlingerne og patienttilfredsheden. Dette sker blandt andet gennem intern systematisk kvalitetsarbejde og – udvikling i form af sikkerheds- og kvalitetsaudits.

Yderligere information om CFR Hospitalers akkrediteringsstatus og surveyrapport findes på www.sundhed.dk og på IKAS' hjemmeside http://www.ikas.dk/